14. 11. 2019  18:31 Irma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach ŽSR
Autor: Ing. Dominika Šťastná
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach ŽSR
Abstrakt:Bc. ŠŤASTNÁ, Dominika: Návrh systému hodnotenia zamestnancov v podmienkach ŽSR [Diplomová práca].- Slovenská technická univerzita v Bratislava. Materiálovotechnologická fakutla so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2018., str.75 Cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém hodnotenia zamestnancov v podmienkach ŽSR, na základe teoretických poznatkov a analýzy podniku. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti hodnotenia zamestnancov. V druhej kapitole je analyzovaný podnik ŽSR. Informácie uvedené v analýze pochádzajú z interných zdrojov podniku, pološtrukturovaného rozhovoru a dotazníka. Tretia kapitola je zameraná na návrh systému hodnotenia zamestnancov v ŽSR. Posledná kapitola je venovaná zhodnoteniu navrhnutého systému hodnotenia zamestnancov.
Klíčová slova:hodnotenie zamestnancov,, metódy hodnotenia, kritéria hodnotenia, hodnotiteľ

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně