12. 11. 2019  1:18 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systému talent manažmentu v podmienkach COAVIS SLOVAKIA s. r. o.
Autor: Ing. Eva Švantnerová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systému talent manažmentu v podmienkach COAVIS SLOVAKIA s. r. o.
Abstrakt:Bc. ŠVANTNEROVÁ, Eva: Návrh systému talent manažmentu v podmienkach COAVIS SLOVAKIA s. r. o. [Diplomová práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018, 77 strán Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém talent manažmentu v podmienkach COAVIS SLOVAKIA s. r. o. na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu v podniku. Diplomová práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole sú predstavené základné pojmy talentu a talent manažmentu a podrobne vysvetlené jeho procesy. Druhá kapitola obsahuje informácie o podniku a analýzu personálnych činností ovplyvňujúcich tvorbu systému talent manažmentu v podmienkach COAVIS SLOVAKIA s. r. o. Informácie boli získané prostredníctvom pološtruktúrovaného rozhovoru s HR manažérkou a analýzou interných dokumentov podniku. Tretia kapitola vychádza z výsledkov analýzy a venuje sa návrhom systému talent manažmentu v podmienkach COAVIS SLOVAKIA s. r. o. V poslednej časti je zhodnotený navrhnutý systém talent manažmentu z hľadiska jeho efektívneho využitia a prínosov pre podnik.
Klíčová slova:talent, talent manažment, kľúčoví zamestnanci, identifikácia, hodnotenie, rozvoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně