21. 11. 2019  6:55 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia zamestnancov v podmienkach ENVIRAL, a.s.
Autor: Bc. Petra Domanická
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Augustín Stareček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie hodnotenia zamestnancov v podmienkach ENVIRAL, a.s.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie hodnotenia zamestnancov pre podnik ENVIRAL, a.s. na základe analýzy súčasného stavu a teoretických poznatkov. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola vymedzuje teoretické východiská týkajúce sa hodnotenia zamestnancov. Druhá kapitola je venovaná analýze súčasného stavu hodnotenia zamestnancov, kde informácie boli získané pomocou metódy rozhovoru, dotazníka a štúdiom interných materiálov podniku. Na základe analýzy súčasného stavu sú v tretej kapitole navrhnuté opatrenia na zlepšenie hodnotenia zamestnancov. V poslednej kapitole sú zhodnotené navrhnuté opatrenia.
Klíčová slova:hodnotenie zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov, pracovný výkon

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně