7. 4. 2020  15:50 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikačné číslo: 32947
Univerzitný e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podmienkach HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
Autor: Bc. Renáta Havrlent Lecová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Augustín Stareček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podmienkach HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
Abstrakt:SÚHRN HAVRLENT LECOVÁ, Renáta: Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku HKS FORGE, s.r.o. prevádzka Trnava. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2018. 48 s. Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov pre podnik HKS Forge, s.r.o. Trnava. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na personálny manažment, plánovanie ľudských zdrojov a na metódy získavania a výberu zamestnancov. V druhej kapitole je predstavený podnik HKS Forge, s.r.o. a analyzovaný súčasný stav získavania a výberu zamestnancov. Na základe analýze vyplynuli návrhy opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov, ktorej je venovaná tretia kapitola. Záverečná štvrtá kapitola je venovaná návrhu opatrení a prínosov pre podnik.
Kľúčové slová:získavanie zamestnancov, výber zamestnancov, priemyselný podnik

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene