22. 2. 2020  3:44 Etela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podmienkach HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
Autor: Bc. Renáta Havrlent Lecová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Augustín Stareček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podmienkach HKS Forge, s.r.o. prevádzka Trnava
Abstrakt:SÚHRN HAVRLENT LECOVÁ, Renáta: Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku HKS FORGE, s.r.o. prevádzka Trnava. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2018. 48 s. Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov pre podnik HKS Forge, s.r.o. Trnava. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na personálny manažment, plánovanie ľudských zdrojov a na metódy získavania a výberu zamestnancov. V druhej kapitole je predstavený podnik HKS Forge, s.r.o. a analyzovaný súčasný stav získavania a výberu zamestnancov. Na základe analýze vyplynuli návrhy opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov, ktorej je venovaná tretia kapitola. Záverečná štvrtá kapitola je venovaná návrhu opatrení a prínosov pre podnik.
Klíčová slova:získavanie zamestnancov, výber zamestnancov, priemyselný podnik

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně