9. 12. 2019  9:17 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Boleráz
Autor: Bc. Eva Fraňová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Natália Vraňaková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Boleráz
Abstrakt:FRAŇOVÁ, Eva: Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Boleráz [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019. 62 s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie adaptácie zamestnancov v podmienkach Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Boleráz. Práca je zložená zo štyroch hlavných kapitol. Prvá kapitola obsahuje teoretické poznatky o personálnom manažmente a adaptácii zamestnancov. Druhá kapitola sa zameriava na analýzu súčasného stavu adaptácie zamestnancov v podmienkach Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o., závod Boleráz. Informácie potrebné na analýzu boli získané prostredníctvom dotazníka zameraného na adaptáciu zamestnancov, rozhovoru s HR Generalist a interných materiálov podniku. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie adaptácie zamestnancov podniku, ktoré vyplývajú z analýzy. Posledná kapitola je venovaná zhodnoteniu navrhnutých opatrení.
Klíčová slova:adaptácia zamestnancov, adaptačný proces, personálny manažment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně