13. 11. 2019  23:41 Stanislav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku LIBETO a.s.
Autor: Ing. Katarína Stančoková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku LIBETO a.s.
Abstrakt:STANČOKOVÁ, Katarína: Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku LIBETO a.s. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľka: Ing. Kristína Koltnerová, - Trnava: MtF STU, 2010. 54 s. Cieľom mojej bakalárskej práce je na základe analýzy súčasného stavu vzdelávania zamestnancov navrhnúť opatrenia, ktoré by mali byť podniku nápomocné v zlepšení súčasného vzdelávacieho procesu. V prvej časti som sa zaoberala teoretickým popísaním základných pojmov, metód a prístupov v oblasti vzdelávania. V druhej časti som popísala daný podnik a analýzu jeho súčasného vzdelávacieho procesu. Tretia časť je venovaná konkrétnym návrhom na zlepšenie vzdelávania v podniku LIBETO a.s. V poslednej štvrtej časti som zhodnotila navrhované riešenia.
Klíčová slova:personálny manažment, vzdelávanie zamestnancov, metódy vzdelávania, dotazníkový prieskum

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně