7. 12. 2019  0:04 Ambróz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o.
Autor: Ing. Milena Haladová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Roman Glozmek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku TOMA INDUSTRIES s.r.o.
Abstrakt:HALADOVÁ, Milena: Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku TOMA Industries s.r.o. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová.- Trnava: MtF STU, 2011. 63 s. Cieľom bakalárskej práce je na základe získaných teoretických poznatkov a konkrétnych informácií z podniku analyzovať súčasný stav získavania a výberu zamestnancov a podľa zistených skutočností navrhnúť opatrenia, ktoré by viedli k zlepšeniu súčasného získavania a výberu zamestnancov v podniku. Práca je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola obsahuje teoretické východiská danej problematiky získané štúdiom uvedenej literatúry. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov v podniku na základe rozhovoru. Návrhom opatrení, ktoré by viedli k zlepšeniu získavania a výberu zamestnancov je venovaná tretia kapitola. Záverečná štvrtá kapitola zhodnocuje navrhované opatrenia, ich prínosy a finančnú náročnosť.
Klíčová slova:získavanie zamestnancov , ľudské zdroje , výber zamestnancov.

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - závěrečná práce byla vytvořena na základě smlouvy s jiným komerčním subjektem.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně