Dec 7, 2019   3:25 a.m. Ambróz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identification number: 32947
University e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures for the improvement of recruitment and selection of employees in Continental Matador Rubber, s.r.o.
Written by (author): Ing. Roman Fulek
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá procesom získavania a výberu zamestnancov. Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov v danom podniku. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky o získavaní a výbere zamestnancov ako jednej z funkcií personálneho manažmentu. Druhá časť je zameraná na analýzu podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. a poznanie súčasného stavu ich procesu získavania a výberu zamestnancov. V tretej časti sú navrhované opatrenia pre zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov na základe zistených nedostatkov a problémov v predchádzajúcej časti práce. Štvrtá časť obsahuje zhodnotenie navrhovaných opatrení.
Key words:vhodný uchádzač na pracovnú pozíciu, získavanie a výber zamestnancov, kvalitný zamestnanec

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited