7. 12. 2019  3:13 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikačné číslo: 32947
Univerzitný e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
Autor: Ing. Roman Fulek
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá procesom získavania a výberu zamestnancov. Hlavným cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov v danom podniku. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky o získavaní a výbere zamestnancov ako jednej z funkcií personálneho manažmentu. Druhá časť je zameraná na analýzu podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. a poznanie súčasného stavu ich procesu získavania a výberu zamestnancov. V tretej časti sú navrhované opatrenia pre zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov na základe zistených nedostatkov a problémov v predchádzajúcej časti práce. Štvrtá časť obsahuje zhodnotenie navrhovaných opatrení.
Kľúčové slová:vhodný uchádzač na pracovnú pozíciu, získavanie a výber zamestnancov, kvalitný zamestnanec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene