21. 11. 2019  16:39 Elvíra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZVS holding, a.s.
Autor: Ing. Jana Sitnianská
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZVS holding, a.s.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZVS holding, a.s. Prvá kapitola je venovaná teoretickým vymedzeniam personálneho manažmentu, osobnosti a hodnotenia zamestnancov. Ďalšia časť sa zaoberá charakteristikou podniku ZVS holding, a.s. a nosnú časť tejto kapitoly tvorí analýza súčasného systému hodnotenia zamestnancov. Informácie v analytickej časti sú získané z interných materiálov podniku, z rozhovorov s konzultantom a dotazníkového prieskumu. V tretej časti sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov, ktoré sú koncipované na základe výsledkov analýzy. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:Personálny manažment, Hodnotenie, Osobnosť , Ľudské zdroje, Motivácia, Zamestnanec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně