17. 11. 2019  0:22 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku ZOVOS-EKO, s.r.o.
Autor: Ing. Magdaléna Žitňanská
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku ZOVOS-EKO, s.r.o.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku ZOVOS-EKO s.r.o. V prvej kapitole sa nachádza teoretická časť práce. Objasnila som pojmy ako personálne činnosti, adaptácia zamestnancov, oblasti adaptácie. V druhej kapitole som popísala históriu, štruktúru zamestnancov a súčasný stav procesu prijímania a adaptácie. Analýzu som vypracovala na základe dotazníkového prieskumu a rozhovoru s generálnym riaditeľom. V tretej kapitole som vychádzala z výsledkov dotazníka a rozhovoru, kde som navrhla opatrenia, ktoré môžu odstrániť nedostatky v procese adaptácie. V štvrtej kapitole som zhodnotila navrhnuté opatrenia a ich prínosy pre podnik.
Klíčová slova:adaptačný proces, novoprijatí zamestnanci, personálny manažment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně