Dec 6, 2019   4:06 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identification number: 32947
University e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal of measures for education process improvement of employees in the area of welding unit at ZELOS spol. s r. o.
Written by (author): Ing. Lenka Jánošíková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Opponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r. o., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu vzdelávania. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti tejto práce sú uvedené teoretické poznatky v oblasti vzdelávania zamestnancov získané s použitím odbornej literatúry. Druhá časť obsahuje informácie o základnej charakteristike podniku ŽELOS, spol. s r. o. a o priebehu vzdelávacieho procesu v rámci tohto podniku. V tretej časti sú vypracované návrhy na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa, prostredníctvom ktorých sa zistené nedostatky môžu eliminovať, prípadne odstrániť. Posledná kapitola je venovaná zhodnoteniu navrhnutých opatrení.
Key words:personálny manažment, vzdelávanie, cyklus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited