13. 12. 2019  10:53 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikačné číslo: 32947
Univerzitný e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
Autor: Ing. Lenka Jánošíková
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r.o.
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa v podniku ŽELOS, spol. s r. o., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu vzdelávania. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti tejto práce sú uvedené teoretické poznatky v oblasti vzdelávania zamestnancov získané s použitím odbornej literatúry. Druhá časť obsahuje informácie o základnej charakteristike podniku ŽELOS, spol. s r. o. a o priebehu vzdelávacieho procesu v rámci tohto podniku. V tretej časti sú vypracované návrhy na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov na úseku zvarovňa, prostredníctvom ktorých sa zistené nedostatky môžu eliminovať, prípadne odstrániť. Posledná kapitola je venovaná zhodnoteniu navrhnutých opatrení.
Kľúčové slová:personálny manažment, vzdelávanie, cyklus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene