12. 11. 2019  19:12 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach Kovotvar, výrobné družstvo
Autor: Ing. Maroš Buzay
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach Kovotvar, výrobné družstvo
Abstrakt:Buzay, Maroš: Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach Kovotvar, výrobné družstvo. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu -- Školiteľ: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.- Trnava: MTF STU, 2014. 58 s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podmienkach Kovotvar, v.d., na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu získavania a výberu. Bakalárska práca pozostáva zo štyroch hlavných kapitol. V prvej kapitole sú spracované teoretické východiská týkajúce sa personálneho plánovania, analýzy práce, získavania a výberu zamestnancov. V druhej kapitole je opísaný súčasný stav získavania a výberu zamestnancov vo výrobnom družstve KOVOTVAR KÚTY, kde je rozoberaná história podniku, organizačná štruktúra, súčasný stav získavania a výberu zamestnancov, externé a interné zdroje získavania zamestnancov, metódy získavania a výberu zamestnancov. Na základe záverov analytickej časti je v tretej kapitole vypracovaný návrh opatrení na zlepšenie získavania a výberu zamestnancov vo výrobnom družstve KOVOTVAR KÚTY. Štvrtá kapitola sa zaoberá vyhodnotením navrhovaných opatrení.
Klíčová slova:výber zamestnancov, získavanie zamestnancov, riadenie ľudských zdrojov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně