6. 12. 2019  14:24 Mikuláš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie identifikácie potrieb a plánovania vzdelávania zamestnancov v podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Autor: Ing. Jana Florišová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie identifikácie potrieb a plánovania vzdelávania zamestnancov v podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Abstrakt:V bakalárskej práci sa venujem problematike vzdelávania zamestnancov podniku Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. Cieľom tejto práce je navrhnúť opatrenia na zlepšenie identifikácie potrieb a plánovania vzdelávania zamestnancov vo vybranom podniku. Pomocou odbornej literatúry, časopisov či internetových zdrojov som nadobudla nové poznatky, ktoré som zhrnula v teoretickej časti práce. Tie som následne ďalej aplikovala v praktickej časti práce. V tejto časti som analyzovala súčasný stav vzdelávania v podniku prostredníctvom dotazníka a rozhovoru so zamestnancom podniku. Bariéry v procese vzdelávania, ktoré boli zistené v analytickej časti, sú zároveň východiskom pre návrhovú časť bakalárskej práce. Návrhová časť sa zameriava na opatrenia, ktoré zabezpečia zlepšenie identifikácie a plánovania vzdelávania zamestnancov v podniku, v ktorom som vypracovala prácu. V poslednej časti sú zhodnotené navrhované opatrenia a ich prínos pre podnik Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
Klíčová slova:podnikové vzdelávanie, zamestnanci, proces vzdelávania, identifikácia potrieb vzdelávania, plánovanie vzdelávania

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně