14. 12. 2019  21:33 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ZORNICA BANKO FASHION a.s
Autor: Bc. Petra Struhačková
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ZORNICA BANKO FASHION a.s
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného systému motivácie zamestnancov navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku Zornica Banko Fashion, a.s. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými východiskami danej problematiky, konkrétne motiváciou, motivačným programom, motivačnými nástrojmi, procesom motivácie. Druhá kapitola sa zameriava na analýzu súčasného systému motivácie zamestnancov podniku. Informácie boli získané prostredníctvom rozhovoru s konzultantkou v podniku, dotazníkového prieskumu a štúdiom interných materiálov podniku. Tretia kapitola pozostáva z návrhu opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku Zornica Banko Fashion, a.s., ktoré boli spracované na základe výsledkov z analytickej časti práce. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu návrhovaných opatrení.
Klíčová slova:motivácia, motivačné nástroje, motivačný program

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně