20. 1. 2020  23:53 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
Autor: Ing. Martin Černý
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu v podniku Magna Slovteca s.r.o., o.z. Magna Trnava, navrhnúť opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v danom podniku. Prvá kapitola je zameraná na teoretickú časť a vysvetľuje podstatu a význam komunikácie. V druhej kapitole je analýza súčasného stavu vnútropodnikovej komunikácie prostredníctvom rozhovoru, interných dokumentov a dotazníka. Na základe výsledkov analýzy sú v tretej kapitole navrhnuté opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie. Posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhovaných opatrení, aký majú prínos pre podnik.
Klíčová slova:informačný tok, vnútropodniková komunikácia, komunikácia, komunikačný proces

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně