15. 12. 2019  22:43 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikačné číslo: 32947
Univerzitný e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
Autor: Ing. Martin Černý
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu v podniku Magna Slovteca s.r.o., o.z. Magna Trnava, navrhnúť opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v danom podniku. Prvá kapitola je zameraná na teoretickú časť a vysvetľuje podstatu a význam komunikácie. V druhej kapitole je analýza súčasného stavu vnútropodnikovej komunikácie prostredníctvom rozhovoru, interných dokumentov a dotazníka. Na základe výsledkov analýzy sú v tretej kapitole navrhnuté opatrenia na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie. Posledná kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhovaných opatrení, aký majú prínos pre podnik.
Kľúčové slová:informačný tok, vnútropodniková komunikácia, komunikácia, komunikačný proces

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene