15. 11. 2019  11:46 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: 2006240320 [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku Veolia Energia Slovensko, a. s.
Autor: Ing. Kristína Puschenreiterová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku Veolia Energia Slovensko, a. s.
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických poznatkov a poskytnutých informácií z podniku Veolia Energia Slovensko, a.s. navrhnúť opatrenia na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú spracované teoretické poznatky o personálnom manažmente, o plánovaní ľudských zdrojov, analýze práce a získavaní a výbere zamestnancov. Druhá kapitola je venovaná histórií a profilu spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. a predmetu činnosti. V tejto časti je vypracovaná analýza súčasného stavu získavania a výberu zamestnancov, aké sú externé a interné zdroje získavania, a metódy výberu zamestnancov v spoločnosti, pomocou rozhovoru s personálnym oddelením a z interných dokladov. V tretej kapitole sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie súčasného procesu získavania a výberu zamestnancov a štvrtá záverečná kapitola vyhodnocuje, aké môžu byť prínosy navrhovaných opatrení pre spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.
Klíčová slova:výber zamestnancov, získavanie zamestnancov, ľudské zdroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně