12. 12. 2019  16:02 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Identifikační číslo: 32947
Univerzitní e-mail: kristina.koltnerova [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku ŽOS Trnava, a.s.
Autor: Ing. Roman Fulek
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Oponent:Ing. Jana Samáková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku ŽOS Trnava, a.s.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá systémom nástupníctva, jeho plánovaním a programom. Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť systém nástupníctva v podmienkach podniku ŽOS Trnava, a.s. na základe teoretických poznatkov z odbornej literatúry a analýzy prostredia a procesov podniku súvisiacich s nástupníctvom. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť práce obsahuje teoretické poznatky o systéme a plánovaní nástupníctva a o personálnych činnostiach s ním súvisiacich. Druhá časť je zameraná na analýzu podniku ŽOS Trnava, a.s., personálne činnosti a východiská potrebné pre zavedenie systému nástupníctva. V tretej časti je navrhnutý systém nástupníctva, ktorý je prepojený s už existujúcimi personálnymi činnosťami súvisiacich s nástupníctvom. Posledná časť je venovaná zhodnoteniu navrhnutého systému a jeho prínosom.
Klíčová slova:systém nástupníctva, riadenie kariéry, hodnotenie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, kľúčová pracovná pozícia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně