18. 9. 2020  10:23 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Identifikačné číslo: 3295
Univerzitný e-mail: alexander.kaszonyi [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty
     
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martina Augustínová
Výroba a použitie difenylamínu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tereza Berezňáková
Povrchovo-aktívne látky a ich zdravotné riziká
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Bôžik
Príprava propándiolu z bioglycerolu chemickou cestou- dehydratácia glycerolu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Bôžik
Štúdium hydrogenolýzy glycerolu na acetol a propándiol
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Bračíková
Štúdium prípravy a možností zužitkovania glycerol karbonátu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Juraj Búda
Izolácia hlavných produktov transformácie bioglycerolu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Gábriš
Príprava propándiolu z bioglycerolu chemickou cestou- hydrogenácia acetolu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Juraj Gömöry, PhD.
Technologické aspekty syntézy d,l–α–tokoferolu z 2,3,5-trimetylhydrochinónu a izofytolu
august 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Richard Gramann
Výroba a použitie kyslíkatých antioxidantov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Yaaqoub H.A. Hasan
Catalyzed processes in the production of fuels
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Michal Kertész
Príprava chemických špecialítbioglycerolu
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Norbert Kováč
Výroba karbonátov z viacsýtnych alkoholov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Kurčová
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Marek Lelovský
Príprava chemických špecialít bioglycerolu
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Marek Lelovský
Príprava chemických špecialít bioglycerolu
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Lelovský
Štúdium kondenzačných reakcií glycerolu a močoviny
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lichanec
Zmapovanie uhľovodíkových strát v rafinérii SLOVNAFT, a.s.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Medviďová
Využitie bioglycerolu ako suroviny pre prípravu jedno a viacsytných alkoholov mikrobiologickou transformáciou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adriana Mikulajová
Príprava diolov z bioglycerolu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Mondočko
Štúdium oxidácie amínov na heterogénnych katalyzátoroch
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Pastorek
Štúdium etoxylácie acetylenických alkoholov- vývoj a optimalizácia technológie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Podmaka
Štúdium prípravy aminoéterov, katalyzátorov pri výrobe polyuretánov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Podobová
Príprava glycerolkarbonátu z bioglycerolu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Karol Rakottyay, PhD.
Selektívne oxidácie amínov na heterogénnych katalyzátoroch
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Karol Rakottyay, PhD.
Selektívne oxidácie amínov na heterogénnych katalyzátoroch
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. László Seemann
Katalytická transformácia polyolov na karbonáty
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. László Seemann
Štúdium prípravy karbonátu z bioglycerolu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. László Seemann
Výroba karbonátu z bioglycerolu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Sklenárová
Výroba a spracovanie xylénov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Staňová
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Sultan S.Y.Kh. Alanezi
Perspective of products from refineries in Kuwait
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Šarinová
Štúdium reakcie celulózy a močoviny s cieľom vytvorenia nových väzieb medzi vláknami celulózy
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Andrej Ševčík
Štúdium premeny glycerolu na propándiol
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Andrej Ševčík
Štúdium premeny glycerolu na propándiol
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Šulc
Oxidácia cyklohexylamínu na heterogénnych katalyzátoroch
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Tomčík
Štúdium prípravy aminoéterov, katalyzátorov pri výrobe polyuretánov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Son Trinh Hong
New Green Materials from bio-Regenerable Sources
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Son Trinh Hong
Study of thermocatalytic decomposition of biomass in the on line system of GC-MS micro-reactor
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alžbeta Tušeková
Využitie bioglycerolu ako suroviny pre prípravu kyseliny mliečnej chemickou a mikrobiologickou cestou
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Vajíček, PhD.
Propylénoxid -- výroba a použite
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Vajíček, PhD.
Štúdium oxidácie amínov na heterogénnom katalyzátore
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martina Valachovičová
Využitie bioglycerolu ako suroviny pre prípravu organických kyselín mikrobiologickou transformáciou
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Zsigo
Štúdium prípravy karbonátu glycerolu z bioglycerolu a močoviny
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Žiačková
Hydrogenolýza prírodných polyolov na katalyzátoroch obsahujúcich Cu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná