Nov 22, 2019   5:18 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Mesárošová, PhD.
Identification number: 33022
University e-mail: jana.mesarosova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentificationDetails
Návrh opatrení na zlepšenie kvality a efektivity podnikového vzdelávania zamestnancov v podniku BetonRacio, s.r.o. TrnavaMTF B-oPIM den [term 6, year 3]
Analýza solidifikačných mikroštruktúr v rýchlo stuhnutých časticiach prášku z nástrojovej ocele a numerická simulácia podmienok ich vznikuMTF D-MI den [year 3]
Návrh riešení pre zlepšenie úrovne auditu projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch v SRMTF I-PMA den [term 4, year 2]