Oct 26, 2020   2:22 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Identification number: 3303
University e-mail: ivan.hudec [at] stuba.sk
 
Riaditeľ ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Director - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)

Contacts     Lesson
     
Projects
     
          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ihssan Amir, PhD.
Vplyv plazmy na vlastnosti výstužných materiálov a gumárenských zmesí
September 2010
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Baniková
Aplikácia plnív na báze škrobu v gumárskych zmesiach s EPDM kaučukom
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Denisa Bellušová
Magnetické elastoméry s anizotropnými vlastnostami
August 2016
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Viera Bibzová
Vplyv termoplastického škrobu na vybrané vlastnosti gumárskych zmesí na báze EPDM kaučuku
May 2014
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Bibzová
Vývoj interiérových zmesí na báze EPDM kaučukov pre automobilový priemysel s vyhovujúcimi pachovými charakteristikami
May 2017Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Bočkaj, PhD.
Polymérne materiály pre mostné závery
May 2010
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Henrieta Botíková
Hodnotenie vlastností etylén-propylénových kopolymérov
May 2010
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Búda
Carbon fiber reinforced composite materials
May 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Budošová
Možnosti povrchovej úpravy plastov zlepšujúcih adhéziu
May 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Natália Búdová
Rubber blends for rubber-metal hydraulic bushings.
May 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dávid Csiba
Využitie lignosulfonátov ako zložky gumárenských zmesí
May 2013Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Farkas
Vplyv prírodných polymérov ako plnív na vlastnosti modelových zmesí na báze NBR
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Fiľová
Vyhodnotenie vplyvu podmienok vstrekovania na vlastnosti dielov z plastov
May 2017
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Garajová
Návrh zloženia impregnantov s reaktívnym monomérom na báze styrénu s novým stabilizačným systémom
May 2017
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Gombár
Transport of water steam trough vulcanizates at the same conditions as a proces of vulcanization of tyres
June 2020
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Hirschnerová
Vplyv termoplastického škrobu na vybrané vlastnosti EPDM zmesí
May 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Hirschnerová
Vyhodnotenie rôznych typov akrylátových monomérov na vlastnosti  impregnantov
May 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Klaudia Hložeková
Gumárske zmesi s prírodnými polymérmi
May 2023Displaying the final thesis
19.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Klaudia Hložeková
xxxxx
June 2023
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Petra Holičková, PhD.
Gumárenské zmesi s prírodnými plnivami
September 2015Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Chlebovcová
Využitie prírodných polymérov v gumárenských zmesiach na báze prírodného kaučuku
May 2013
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Jahnátek
Vyhodnotenie vplyvu technologických parametrov výroby na obsah prchavých organických látok v kopolyméroch propylénu s etylénom
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Jahnátek
Využitie recyklovaného penového polystyrénu vo finálnych výrobkoch
May 2009
Displaying the final thesis
24.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ladislav Janek
Povrchová úprava aramidových kordov plazmouv
August 2013
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Jaššo, PhD.
Kompozitné materiály s magnetickými vlastnosťami pre inteligentné plášte
May 2006
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Kameschová
Vplyv typu technológie výroby na vlastnosti a štruktúru polyetylénu
May 2009
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kotrisová
Vplyv prírodných plnív na vlastnosti gumárenských zmesí na báze syntetického kaučuku
May 2013
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Krajčiová
Nitrilové zmesi so zvýšenou oderuvzdornosťou
May 2014Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Krajňáková
Materiály používané na spevňovanie a konzervovanie predmetov z historického dreva
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Silvia Krajňáková
Povrchová úprava aramidových kordov plazmou
October 2013Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Kratochvíla
Možnosti využitia regranulátu v procese vstrekovania
May 2007
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Kratochvíla
Vplyv opakovaného spracovania na vlastnosti polypropylénu
May 2009
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daša Krupejová
Izolačné kábelárske zmesi na báze mäkčeného polyvinylchloridu a ich vlastnosti
May 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Krupejová
Návrh stabilizačného systému pre živičnaté systémy s obsahom styrénu
May 2016
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
July 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Janka Kubačková, PhD.
Gumárenské zmesi s prírodnými plnivami
September 2014Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Kubalová
Návrh iniciačného a stabilizačného systému pre impregnanty bez reaktívneho monoméru
May 2014Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Lőbbová
Vlastnosti povrchov plastových výstrekov po vybraných technologických operáciách
May 2007
Displaying the final thesis
39.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martina Lopatková
Reologické vlastnosti gumárskych zmesí
May 2019
Displaying the final thesis
40.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Patrik Macúrik
xxxxx
May 2022
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Terézia Malčeková
Modification of blends of elastomers
May 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Marcinová
Measurents of rheological properties of rubber blends by oscillatory and capillary rheometer
May 2018
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kristína Marcinová
The influence of vulcanisation parameters on the properties of rubber
June 2020
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
September 2009
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Janka Marlengová
Využitie lignínu ako zložky gumárenských zmesi
May 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Mártonová
Termosenzitívne hydrogély na báze 2 - oxazolínov
May 2014
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Matúšková
Study of the properties of PE-LD and inhomogenities of polyethylene films
May 2018
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Mizia
Aplikácia celulózy ako plniva v gumárenských zmesiach na báze prírodného kaučuku
May 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Mizia
Gumárské zmesi s plnivami na báze prírodných polymérov
May 2015
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Roman Molčan
Composite materials for electromagnetic schielding
May 2019
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Olexa
Vplyv povrchových úprav na vlastnosti potlačených obalových fólií
May 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Olexa
Povrchová úprava textilných výstužných materiálov pre konštrukciu gumárskych výrobkov plazmou
May 2010
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Štefan Ondračka
Možnosti ovplyvnenia adhézie zástrekových a oplášťovacích materiálov pre káble
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Oravcová, PhD.
Povrchová úprava polymérnych materiálov plazmou
September 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Oravcová, PhD.
Príprava a vlastnosti plastocementov
May 2007Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Zdeno Plevák, PhD.
Innovation of activators of adhesion of reinforcement materials.
September 2015Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Podobová
Vplyv zloženia na vlastnosti vulkanizačných membrán
May 2015
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Rácková
Aplikácia škrobu v gumárenských zmesiach na báze NBR kaučukov
May 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Rafaelisová
Curing systems of rubber blends for production of vulcanizing bladder
May 2018Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Rapošová
Vplyv nukleačných činidiel na štruktúru a vlastnosti etylén-propylénových kopolymérov
May 2008Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jana Rekošová, PhD.
Kompozitné materiály s magnetoaktívnymi a kovovými plnivami
June 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniela Skalická
Stabilization systems for impregnants based on styrene as a reactive monomer.
May 2018Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Slezáková
Vplyv technologických parametrov výroby a zloženia na reologické vlastnosti kopolymérov etylénu s propylénom
May 2011Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Stromko
Aplikácia plnív na báze prírodných polymérov v gumárskych zmesiach s NBR kaučukom
May 2017
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Stromko
Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
May 2019
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Richard Sýkora, PhD.
Kompozitné materiály s magnetickými plnivami
July 2016
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Sýkora, PhD.
Magneticky aktívne kompozitné materiály
May 2010
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Sýkora, PhD.
Možnosti náhrady rezorcinolu za prekondenzované živice v gumárskych zmesiach
May 2012Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Šariský, PhD.
Kompozitné materiály na báze elastomérov s magnetickými plnivami
May 2010Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viera Šestáková
Povrchová úprava aramidových výstužných materiálov plazmou
May 2010
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Viera Šestáková
Povrchová úprava fóliových materiálov plazmou pre zlepšenie potlače fólií
May 2008
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Šima
Pyrolýza odpadov z gumy
September 2015
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Šútor
Štúdium vplyvu magnetických plnív na vlastnosti kompozitov
May 2007
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Monika Tomašková
Kompozitné materiály s magneticky aktívnymi plnivami
May 2009Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Valíček
Halogen free materials for cable sheathing
May 2011
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Valíček
Hodnotenie vplyvu zmäkčovadiel na spracovateľské vlastnosti etylén-akrylátových elastomérov
May 2009
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Vanek
Composite materials for electromagnetic schielding
May 2019
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Včelka
Analýza vlastností materiálov pri zmene produkcie v procese vstrekovania nárazníkov
May 2007
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Vitkovský
Povrchová úprava fóliových materiálov plazmou
May 2010Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Volovič
Povrchová modifikácia výstužných materiálov pre konštrukciu plášťov plazmou
May 2008
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Žemličková
Composite materials with magnetic active fillers with effect of electromagnetic schielding
June 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress