19. 1. 2020  8:17 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
Identifikačné číslo: 3306
Univerzitný e-mail: ernest.beinrohr [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS I. DrSc. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Bendžuchová
Stanovenie halogenidov vo vodách metódou prietokovej chronopotenciometrie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sylvia Cifrová
Vnútroelektródová coulometrická titrácia na stanovenie oxidu chloričitého v pitných vodách
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. František Čacho, PhD.
Elektrochemická úprava vzoriek pre atómovú spektroskopiu
december 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. František Čacho, PhD.
Elektrochemická úprava vzoriek pre atómovú spektroskopiu
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Stanislava Hlúbiková
Využitie prietokových systémov v analýze škodlivín
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Hudec
Využitie automatizovaného elektrochemického meracieho systému na bezobslužné monitorovanie škodlivín vo vodách
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Kroliak
Elektrochemická úprava vzoriek pre atómovú spektroskopiu
august 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kroliak
Elektrochemické generovanie hydridov pre atómovú absorpčnú spektrometriu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kroliak
Využitie adsorptívnej rozpúšťacej chronopotenciometrie na stanovenie niektorých elektrochemicky málo aktívnych látok
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Kubalová
Elektrochemické stanovenie chlórnanov vo vodách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Kurczová
Stanovenie stopových koncentrácií škodlivín vo vodách metódami prietokovej coulometrie a chronopotenciometrie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Kurczová
Vnútroelektródová coulometrická titrácia na stanovenie dusitanov v pitných vodách
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Lauko, PhD.
Elektrochemické prietokové systémy v procesnej a environmentálnej chémii
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Lauko, PhD.
Stanovenie dusitanov a dusičnanov v pitných vodách vnútroelektródovou coulometrickou titráciou
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Lauko, PhD.
Stanovenie rezíduí dezinfekčných prostriedkov v pitnej vode metódou prietokovej coulometrie
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ľubomír Machyňák, PhD.
Použitie vysokorozlišovacej atómovej absorpčnej spektrometrie s kontinuálnym zdrojom žiarenia a elektrochemických metód na stanovenie antimónu a halogénov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Machyňák, PhD.
Stanovenie arzénu v odpadových vodách prietokovou coulometriou
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Machyňák, PhD.
Stanovenie chrómu vo vodách prietokovou coulometriou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozefína Matušková
Stanovenie stopových prvkov vo veľmi čistom fosfore metódou AAS a prietokovej coulometrie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Němeček, PhD.
Elektrochemické stanovenie kyanidov vo vodách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Němeček, PhD.
Stanovenie dusitanov a kyanidov vo vodách metódou prietokovej coulometrie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martin Němeček, PhD.
Vysokorozlišovacia atómová absorpčná spektrometria a prietokové elektroanalytické metódy v stopovej a ultrastopovej analýze
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Olexa
Stanovenie dusitanov vo vodách metódou prietokovej coulometrie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Pániková
Stanovenie stopových koncentrácií zlata metódou prietokovej chronopotenciometrie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Diana Pániková
Využitie chronopotenciometrie na stanovenie siričitanov v potravinách a nápojoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Petrželová
Chronopotenciometrické stanovenie hliníka vo vodách
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Petrželová
Stanovenie hliníka vo vodách metódou prietokovej coulometrie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Sochr, PhD.
Spojenie elektrochemických a spektrochemických metód v analýze vzoriek životného prostredia
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Vaňová
Stanovenie rezíduí dezinfekčných prostriedkov v pitnej vode metódou prietokovej coulometrie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Vaňová
Stanovenie voľného chlóru metódou vnútroelektródovej coulometrickej titrácie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná