Jul 6, 2020   10:14 p.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Identification number: 330
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

     Lesson
     
     Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Functional building in Kroměříži, ČR
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Květná zahrada v Kromeříži (ČR) - prevádzková budova
Summary:
Vypracovaný bakalársky projekt obsahuje projekt pre územné konanie a projekt pre stavebné povolenie. Za úlohu bolo stanovené spracovať Prevádzkovú budovu v Kromeěříži. Prevádzkovú budovu som navrhol ako výstavné centrum s prednáškovými sálami a relaxačnými plochami v zeleni. Navrhnutá budova je troj-podlažná s plochou strechou a dvoma centrálnymi kupolami. Architektonické pôsobenie exteriéru je veľmi pokojné až statické, preto v plnej miere návrh harmonizuje s okolitým prostredím.
Key words:
Květná, Kromeříži, prevádzková budova


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited