22. 10. 2020  20:05 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Identifikační číslo: 330
Univerzitní e-mail: andrea.urlandova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výuka     Projekty
     
Publikace     Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Garni Hotel *** - Dunajská ul., Bratislava
Autor:
Pracoviště: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedoucí práce:
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Garni Hotel *** - Dunajská ul., Bratislava
Abstrakt:
Cieľom záverečnej bakalárskej práce bolo navrhnúť Garni hotel na Dunajskej ulici, v rámci voľnej parcely, v "prieluke" zastavaného mestského prostredia. Vzhľadom na svoju polohu bolo nevyhnutné riešiť v rámci budovy nielen prevádzku hotela, ale aj funkcie občianskej vybavenosti. Svojím urbanistickým aj architektonickým riešením budova reaguje na okolitú zástavbu - ako svojou hmotou, tak aj materiálom. Dôležitým aspektom práce je prihliadanie na splnenie technických stavebných noriem a požiadaviek, ktoré sú pre danú funkciu špecifické. Práca je členená na textovú časť s podrobnou technickou správou architektúry a grafickú časť, ktorá obsahuje výkresy pre územné a stavebné konanie. Práca má význam vo svojej hodnote štúdie, keďže poskytuje pohľad na možnosť využitia daného územia pre funkciu prechodného ubytovania, ako aj overenia priestorovej skladby a prevádzky na danom pozemku.
Klíčová slova:
hotel, garni, dunajska

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně