Jul 6, 2020   11:13 p.m. Patrik, Patrícia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Identification number: 330
University e-mail: andrea.urlandova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation (FA)

     
     
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Sport hall Rača
Written by (author):
Bc. Dušan Novák
Department:
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Športová hala Račianska - Hečkova
Summary:
Súhrn Cieľom zadania bakalárskej práce je navrhnúť a spracovať všetky potrebné výkresové projektovej dokumentácie v úrovni projektov na územné konanie a stavebné konanie a taktiež prehlbujúcu dokumentáciu stavebného objektu športovej haly v Bratislave. Areál je umiestnený v mestskej časti Rača obkolesený ulicami Hečkova, Kadnarova, Račianska a Černockého. V tomto areály sa nachádzajú už existujúce športové a rekreačné prevádzky ako napríklad stolnotenisová hala, kúpalisko, cyklocros, fitnesscentrum a futbalové ihrisko. Objekt športovej haly musí obsahovať hraciu plochu pre trénovanie prípadne súťaženie a jednu alebo dve tréningové telocvične. Mojim riešením som vytvoril športovú halu slúžiacu na trochu netradičné športové odvetvie a to spoločenský tanec. Týmto pádom om navrhol tak, že sa skladá z dvoch objektov. V jednom objekte sa nachádza veľká telocvičňa, ktorá slúži športom ako je basketbal volejbal bedminton ale aj spomínaný tanec. V druhom objekte sa nachádzajú šatne pre veľkú telocvičňu vstupné priestory a malý tanečný klub, ktorý obsahuje dve menšie tanečné sály so svojim zázemím.
Key words:
športova hala, Rača, Hečkova

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited