Jun 6, 2020   1:06 p.m. Norbert
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.
Identification number: 330
 

     Lesson
     
Projects
     
Publications     Bodies          

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1
A. UrlandováINTERREG IIIA
supervisor
12/19/2002
12/31/2003
2A. UrlandováVEGAsupervisor01/01/2005
12/31/2007
3
 Dizajn vnútorného prostredia – inovácia výukového modelu s orientáciou na prax
KEGA
Spoluriešiteľ
01/01/2015
12/31/2017
4 IDENTITA.SK - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych viedV. Kotradyová
APVV - Všeobecná výzva
Spoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (150); 2018 (300); 2019 (300); 2020 (300)
07/01/2017
11/30/2020
5
 Implementácia praktických zručností predprojektovej a realizačnej prípravy obnovy historockých objektov do vzdelávania študijných programov architektonického zameraniaKEGASpoluriešiteľ. Výskumná kapacita: 2017 (200); 2018 (200); 2019 (400)
01/01/2017
12/31/2019

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
approved
in progresssubmitted
Inactive states:
failed
not approved
successfully completed