Jan 20, 2020   4:40 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Identification number: 3311
University e-mail: otto.mierka [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Balogová
Analýza hospodárenia s vybranými energetickými \\ médiami v reálnych priemyselných podmienkach
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Balogová
Návrh využitia odpadného tepla z kompresorov na výrobu stlačeného vzduchu a návrh riešenia chladiaceho systému vo Fibrochem, a.s. Svit
May 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bielak
Optimalizácia nákladov na výrobu ClO2 v Mondi SCP Ružomberok a.s.
May 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bradáč
Energetický audit pivovaru a sladovne
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Butkovičová
Optimalizácia zaťaženia prevádzky Aromáty
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Canev
Analýza hospodárenia s vybranými energetickými \\ médiami v reálnych priemyselných podmienkach
May 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Ciling
Analýza chladiaceho systému v pivovare v súvislosti s plánovaným zvýšením výroby
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Csiba
Náhrada prietočného chladiaceho systému za cirkulačný na AVD 6 (Slovnaft)
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Edina Csibriová
Sledovanie úletu častíc z fluidného reaktora pri výrobe polypropylénu a jeho vplyv na cirkulačný okruh
May 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Csontos
Zmapovanie chladiaceho systému v Heinekene, a.s. Hurbanovo a návrh opatrení pre zlepšenie jeho chodu
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Datko
Optimalizácia troch zdrojov chladu v závislosti od technologických a poveternostných podmienok
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Dolanská
Energetický audit spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s.
May 2012Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dreveňák, PhD.
Analýza hospodárenia s vybranými energetickými \\ médiami v reálnych priemyselných podmienkach
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Drgoňová
Optimalizácia využitia odpadových cukríkov
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gábriš
Optimalizácia chodu etylbenzénovej kolóny na výrobnej jednotke extrakcie aromátov - Slovnaft a.s.
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Galis
Optimalizácia prevádzky zariadenia Vortex a sledovanie vplyvu kvality škrobu na proces sušenia mouldovaných cukríkov
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Habánek
Analýza prípravy napájacej vody
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Habánek
Optimalizácia energetického hospodárstva prevádzky Regenerácia
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Magdaléna Haličková
Energetický audit
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Hollá
Kompletná materiálovo-entalpická bilancia vybranej výrobnej linky pri výrobe cukríkov
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Jankurová
Optimalizácia chladenia nekonečných polypropylénových vlákien
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Jelínková
Využitie interných zdrojov tepla na predsúšanie biomasy v MONDI SCP
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Kállay
Analýza hospodárenia s vybranými energetickými \\ médiami v reálnych priemyselných podmienkach
May 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Kállay
Optimalizácia chodu rektifikačných kolón na prevádzke Superfrakcionácia rafinátu Slovnaft, a.s. Bratislava
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Judit Kállay
Optimalizácia vákuotvorného systému na výrobnej jednotke VD KHK
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Kašuba
Optimalizácia procesu dražovania
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kebísek
Návrh separácie metanolu zo SOG plynov na výrobnej jednotke Regenerácia, Mondi SCP, a.s., Ružomberok
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Keszán
Návrh výroby sušeného mlieka
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Kevély
Materiálová a entalpická bilancia procesu výroby laktózových odlievaných produktov
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kuchta
Návrh zariadenia na výrobu sušeného mlieka
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Kvasniak
Návrh kompresorovej stanice v spolupráci s firmou KAESER
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Terézia Lamperová
Optimalizácia prietoku chladiacej vody na tvorbu vákua pri výrobe HB cukríkov
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Madliaková
Optimalizácia prevádzkovania dvoch systémov chladenia vody na výrobu vzduchu na chladenie vlákien a optimalizácia VZT vo Fibrocheme a.s., Svit
May 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Nagy
Optimalizácia reformingu metánu s vodnou parou na vodík
May 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Sámel
Proposal and Analysis of Suitable Trigeneration Unit Variants for a Complex of Polyfunctional Hospital Buildings
May 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Selecká
Vplyv tepelne upravenej múky na dĺžku a spôsob prípravy likoricovej masy, vplyv typu zariadenia, zefektívnenie súčasného varenia a alternatívne spôsoby prípravy likoricovej masy
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Szilvia Simonová
Optimalizácia ohrevu spaľovacieho vzduchu na HRP6
May 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Suchoň
Optimalizácia výroby oxidu chloričitého
May 2007Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Szvitek
Komplexná bilancia vykurovacích plynov v Slovnaft a.s., Bratislava
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Špaňová
Analýza hospodárenia s vybranými energetickými \\ médiami v reálnych priemyselných podmienkach
May 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Špaňová
Porovnanie hospodárnosti prevádzkovania VJ PP3 Petchem, a.s. Bratislava v neštandardných prevádzkových stavoch
May 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Švistun
Modelling of Energy Management and Purification Section of Alkylate Production Plant
May 2019Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Tavalyová
Optimalizácia prevádzkovania pece na výrobu vápna
May 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Tomašovičová
Syntéza amoniaku z vodíka a dusíka
May 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Variny, PhD.
Formation of Valine Microcrystals Through Rapid Antisolvent Precipitation
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miroslav Variny, PhD.
Optimalizácia činnosti kogeneračných a trigeneračných jednotiek na základe exergetickej analýzy
June 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Zubalová
Fluidné čistenie hubicových blokov vo Fibrocheme, a.s., Svit
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress