Mar 21, 2018   2:24 a.m. Blahoslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otto Mierka, CSc.
Identification number: 3311
University e-mail: otto.mierka [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Analýza vplyvu distribúcie nástreku v peci parného reforméra na výkonnosť a kapacitu výrobne vodíka
Variny, Miroslav -- Kostelka, Rastislav -- Sláva, Juraj -- Žajdlík, Robert -- Gašparovič, Lukáš -- Mierka, Otto
Analysis of steam reformer furnace feed distribution on the SMR Unit capacity and performance. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017. 1. vyd. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, s. 246. ISBN 978-80-89597-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
2.Analýza vplyvu kľúčových prevádzkových parametrov pece na kapacitu a výkonnosť výrobne vodíka
Variny, Miroslav -- Kostelka, Rastislav -- Mierka, Otto -- Sláva, Juraj -- Margetíny, Tibor
Analysis of steam reformer furnace key operation parameters on the smr unit capacity and performance. In 5. mezinárodní chemicko-technologická konference - ICCT: elektronický zdroj sborník abstrakt a plných textů, 10.-12.4.2017, Mikulov, ČR. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017, ISBN 978-80-86238-62-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
3.Analýza zvýšenia rekuperácie tepla v technológii spracovania drevných štiepkov
Husár, Jakub -- Variny, Miroslav -- Mierka, Otto
Analysis of heat recovery increase from wood chips processing technology. In Transfer 2017: [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. 1. vyd. Trenčín : Alexander Dubcek University of Trencin, 2017, ISBN 978-80-8075-787-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
4.Compressed Air Station Design in Collaboration with KAESER Company
Kvasniak, Šimon -- Mierka, Otto
Návrh kompresorovej stanice v spolupráci s firmou KAESER. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
5.Material and energy balance of the production process of moulded lactose products
Kevély, Filip -- Mierka, Otto
Materiálová a entalpická bilancia procesu výroby laktózových odlievaných produktov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
6.Možnosti rekuperácie tepla v priemyselných procesoch – prípadová štúdia
Variny, Miroslav -- Husár, Jakub -- Sámel, Peter -- Kvasniak, Šimon -- Vargai, Peter -- Lesný, Marián -- Mierka, Otto
Possibilities for heat recovery in industrial processes – a case study. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017. 1. vyd. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, s. 636. ISBN 978-80-89597-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
7.Nákladová analýza v cirkulačných chladiacich vodných okruhoch
Variny, Miroslav -- Véghová, Lenka -- Margetíny, Tibor -- Mierka, Otto
Cost analysis in circulation cooling water systems. In BLAHUŠIAK, M. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017. 1. vyd. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2017, s. 243. ISBN 978-80-89597-58-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
8.Nákladová analýza v cirkulačných chladiacich vodných okruhoch
Variny, Miroslav -- Véghová, Lenka -- Mierka, Otto -- Margetíny, Tibor
Cost analysis in circulation cooling water systems. In 5. mezinárodní chemicko-technologická konference - ICCT: elektronický zdroj sborník abstrakt a plných textů, 10.-12.4.2017, Mikulov, ČR. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2017, ISBN 978-80-86238-62-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
9.Niektoré aspekty prevádzkovania priemyselného kotla na biomasu s dopadom na jeho účinnosť a možnosť jej zvýšenia – prípadová štúdia
Variny, Miroslav -- Husár, Jakub -- Mierka, Otto
Selected performance issues in an industrial biomass boiler operation and the possibility of boiler efficiency increase – a case study. In Transfer 2017: [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. 1. vyd. Trenčín : Alexander Dubcek University of Trencin, 2017, ISBN 978-80-8075-787-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details
10.Optimisation of Energy Usage in Regeneration Unit
Habánek, Matúš -- Mierka, Otto
Optimalizácia energetického hospodárstva prevádzky Regenerácia. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
11.Zvýšenie výroby elektrickej energie v priemyselnej kogeneračnej jednotke na báze OZE v dôsledku zefektívnenia používania vodnej pary vo výrobnom procese
Janošovský, Ján -- Variny, Miroslav -- Blahušiak, Marek -- Mierka, Otto
Electric energy production increase from an industrial RES-based cogeneration unit due to steam handling improvement in production process. In Transfer 2017: [elektronický zdroj] : proceedings of reviewed papers of the 18th international scientific conference. Trenčianske Teplice, 23.-24.11. 2017. 1. vyd. Trenčín : Alexander Dubcek University of Trencin, 2017, ISBN 978-80-8075-787-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.