Apr 7, 2020   4:10 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Anna Koreňová, CSc.
Identification number: 3314
University e-mail: anna.korenova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Tajomníčka na katedre - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tryptophan Modified Amides of Aroylacrylic Acids
Written by (author): Ing. Adam Smolka
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: RNDr. Anna Koreňová, CSc.
Opponent:Ing. Vladimír Bobošík, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tryptofánom modifikované amidy aroylakrylových kyselín
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá syntézou N-substituovaných amidov aroyl-akrylových kyselín a ich využitím ako substrátov pre štúdium inter- a intramolekulovej adície. Prvá časť prehľadu poznatkov je zameraná na syntézu amidov karboxylových kyselín. Jej druhá časť sa venuje štúdiu inter- a intramolekulovej Michaelovej adície a jej širokému využitiu v organickej syntéze. N-Substituované amidy aroylakrylových kyselín sa pripravujú reakciou voľného resp. N-benzylovaného L-tryptofánu a N-hydroxysukcinimidylesterov aroylakrylových kyselín. N-Substituované amidy aroylakrylových kyselín pripravené z voľného L-tryptofánu sa využívajú na štúdium intermolekulovej aza-Michaelovej adície konkrétne benzylamínu za vzniku odpoveda-júcich aduktov. N-Substituované amidy aroyl-akrylových kyselín pripravené z N-benzylovaného L-tryptofánu sa využívajú na štúdium bázicky katalyzovanej intramolekulovej Michaelovej adície.
Key words:L-tryptofán, amidy aroylakrylových kyselín, Michaelova adícia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited