Sep 20, 2019   6:35 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Identification number: 3317
University e-mail: michal.ceppan [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ágnes Baráthová
Spektrálne vlastnosti výtlačkov laserových tlačiarní
May 2015Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ágnes Baráthová
Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s laserovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Belányiová, PhD.
Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
August 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michaela Belovičová, PhD.
ŠTÚDIUM SPEKTRÁLNYCH VLASTNOSTÍ TONEROV LASEROVÝCH TLAČIARNÍ VO FORÉNZNEJ ANALÝZE DOKUMENTOV
June 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominika Blunárová
Štúdium spektrálnych vlastností písacích prostriedkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Bobáľová
Štúdium vlastností modelových systémov historických dokumentov
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Buzinkay
Štúdium vlastností záznamových prostriedkov v historických dokumentoch
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Candráková
Štúdium modelových systémov starnutia historických dokumentov
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Candráková
Štúdium vlastností písacích látok v historických dokumentoch a kresbách
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michaela Ciglanská, PhD.
Štúdium degradácie modelových štruktúr historických dokumentov
June 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Štúdium kvality tlačového zobrazenia na polymérnych materiáloch
March 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Feňák
Využitie molekulovej spektroskopie a chemometrických metód na analýzu spektrálnych vlastností dokumentov
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Gál, PhD.
Hodnotenie farebných rozdielov v grafických technológiách
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Gál, PhD.
Spektroskopické vlastnosti modelových systémov atrament-papier pri starnutí
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Gál, PhD.
Štúdium spektrálnych vlastností písacích látok a atramentov v štruktúrach grafických zobrazení
June 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Božena Habalová, PhD.
Štúdium degradácie štruktúr albumínovej fotografie
August 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hanzel
Improvement of Metallic Substrates for UV-Offset Printing
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Margaréta Chrenová
Štúdium modelových štruktúr degradácie historických dokumentov
August 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Krajčová
Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s laserovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov.
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Lizáková
Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových farieb
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Lizáková
Štúdium štruktúry plastových kariet vo forénznej, kriminalisticko-technickej analýze
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Annemarie Mészárosová
Spectral Properties of Microbial Contamination of Paper
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Miháliková
Study of Spectral Properties of Laser Jet Prints in Forensic Analysis of Documents
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Ondrušová
Štúdium spektier výtlačkov laserových tlačiarní
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Onufráková
Bioprinting – Application of Printing Processes in Tissue Engineering
May 2018Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Oravec, PhD.
Study of Properties of Structures of Polymer Materials in Graphical Images Using Molecular Spectroscopy
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Oravec, PhD.
Štúdium spektier farieb inkjetových výtlačkov
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Oravec, PhD.
Využitie molekulovej spektroskopie a chemometrických metód na analýzu výtlačkov dokumentov
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslava Palková
Optické metódy prieskumu a analýzy grafických štruktúr
September 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Paluš
Štúdium oderuvzdornosti výtlačkov laserových tlačiarní počas starnutia
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrícia Paračková
Spectral properties of Model Systems of Microbial Contamination of Paper
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Patrícia Paračková
Spektrálne vlastnosti mikrobiálnej kontaminácie objektov kultúrneho dedičstva na papierových nosičoch
May 2023Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrícia Paračková
Štúdium spektrálnych vlastností výtlačkov laserových tlačiarní vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze dokumentov
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Stanková
Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s inkjetovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
May 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Šimonová
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papiera
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Šimonová
Využitie metód molekulovej spektroskopie vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov – štúdium viachárkových dokumentov
May 2014Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Tanyasi
Vplyv laminovaného materiálu na kvalitu tlače pri výrobe túb
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Valachovičová
Štúdium degradácie systémov železogalový atrament-papier
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Váryová
Spektroskopické štúdium grafických štruktúr historických dokumentov
May 2009Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Váryová
Štúdium vlastností štruktúr grafických zobrazení kolorovaných fotografií
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress