Aug 6, 2020   0:34 a.m. Jozefína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Identification number: 3317
University e-mail: michal.ceppan [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)

Contacts
     
Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ágnes Baráthová
Spektrálne vlastnosti výtlačkov laserových tlačiarní
May 2015
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ágnes Baráthová
Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s laserovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
May 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Eva Belányiová, PhD.
Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
August 2016
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Belovičová, PhD.
ŠTÚDIUM SPEKTRÁLNYCH VLASTNOSTÍ TONEROV LASEROVÝCH TLAČIARNÍ VO FORÉNZNEJ ANALÝZE DOKUMENTOV
June 2016
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Dominika Blunárová
Štúdium spektrálnych vlastností písacích prostriedkov vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
May 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bobáľová
Štúdium vlastností modelových systémov historických dokumentov
May 2008
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Buzinkay
Štúdium vlastností záznamových prostriedkov v historických dokumentoch
May 2007Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Silvia Candráková
Štúdium modelových systémov starnutia historických dokumentov
May 2010
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Silvia Candráková
Štúdium vlastností písacích látok v historických dokumentoch a kresbách
May 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michaela Ciglanská, PhD.
Štúdium degradácie modelových štruktúr historických dokumentov
June 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Štúdium kvality tlačového zobrazenia na polymérnych materiáloch
March 2009Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Marek Feňák
Využitie molekulovej spektroskopie a chemometrických metód na analýzu spektrálnych vlastností dokumentov
May 2013
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Gál, PhD.
Hodnotenie farebných rozdielov v grafických technológiách
May 2007
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Gál, PhD.
Spektroskopické vlastnosti modelových systémov atrament-papier pri starnutí
May 2009Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Lukáš Gál, PhD.
Štúdium spektrálnych vlastností písacích látok a atramentov v štruktúrach grafických zobrazení
June 2013Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Božena Habalová, PhD.
Štúdium degradácie štruktúr albumínovej fotografie
August 2015Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Hanzel
Improvement of Metallic Substrates for UV-Offset Printing
May 2018
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Hanzel
Study of Concentric Screening in Offset Lithography Sheet Printing
June 2020
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Lenka Hrubiznová
BIOPRINTING – Study of Properties Of Bioink for Inkjet Printing
May 2020Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Margaréta Chrenová
Štúdium modelových štruktúr degradácie historických dokumentov
August 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Anna Krajčová
Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s laserovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov.
May 2014
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Lizáková
Štúdium spektrálnych vlastností inkjetových farieb
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Lizáková
Štúdium štruktúry plastových kariet vo forénznej, kriminalisticko-technickej analýze
May 2013Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Miháliková
Study of Spectral Properties of Laser Jet Prints in Forensic Analysis of Documents
May 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Ondrušová
Štúdium spektier výtlačkov laserových tlačiarní
May 2012
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Michal Oravec, PhD.
Study of Properties of Structures of Polymer Materials in Graphical Images Using Molecular Spectroscopy
May 2018Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Oravec, PhD.
Štúdium spektier farieb inkjetových výtlačkov
May 2012
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Oravec, PhD.
Využitie molekulovej spektroskopie a chemometrických metód na analýzu výtlačkov dokumentov
May 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Miroslava Palková
Optické metódy prieskumu a analýzy grafických štruktúr
September 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jakub Paluš
Štúdium oderuvzdornosti výtlačkov laserových tlačiarní počas starnutia
May 2016
Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Patrícia Paračková
Spectral Properties of Microbial Contamination of Cultural Heritage Objects on Paper Carriers
May 2023
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Paračková
Spectral properties of Model Systems of Microbial Contamination of Paper
May 2019Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrícia Paračková
Štúdium spektrálnych vlastností výtlačkov laserových tlačiarní vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze dokumentov
May 2017
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martina Stanková
Štúdium spektrálnych vlastností dokumentov s inkjetovou tlačou vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Simona Šimonová
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia papiera
May 2017
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Šimonová
Využitie metód molekulovej spektroskopie vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov – štúdium viachárkových dokumentov
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Tanyasi
Vplyv laminovaného materiálu na kvalitu tlače pri výrobe túb
May 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Valachovičová
Štúdium degradácie systémov železogalový atrament-papier
May 2010Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Váryová
Spektroskopické štúdium grafických štruktúr historických dokumentov
May 2009
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Váryová
Štúdium vlastností štruktúr grafických zobrazení kolorovaných fotografií
May 2011
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress