Oct 20, 2020   11:08 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavol Fedorko, PhD.
Identification number: 3325
University e-mail: pavol.fedorko [at] stuba.sk
 
 

     
     
          
Bodies     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Methods of Measuring the Electrical Conductivity of Materials
Written by (author):
Department:
Department of Chemical Physics (IPC FCFT)
Thesis supervisor:
Opponent:doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Metódy merania konduktivity materiálov
Summary:
Práca prináša prehľad problematiky merania konduktivity materiálov. Zaoberá sa metódami merania konduktivity, ich princípmi, vlastnosťami a problémami, ktoré súvisia s tým, že táto materiálová charakteristika sa môže meniť vo veľmi veľkom rozsahu. Práca je zúžená na metódy, ktoré sú v praxi najpoužívanejšie. Ide najmä o dvojkontaktovú metódu, štandardnú štvorkontaktovú metódu, metódu podľa van der Pauwa, Valdesovu metódu a metódu s ochranným prstencom. Prvé tri uvedené metódy sú v experimentálnej časti využité na zmeranie konduktivity medi, polovodivej polymérnej kompozitnej fólie a práškového polypyrolu.
Key words:
konduktivita, rezistivita, elektrický odpor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited