21. 2. 2020  20:34 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Gabriš, PhD.
Identifikačné číslo: 33268
Univerzitný e-mail: qgabris [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a.s., Považská Bystrica
Autor: Bc. Andrea Chudá
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Gabriš, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Papiernik
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a.s., Považská Bystrica
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce je Návrh opatrení efektívneho využívania internetu a intranetu v riadení podniku Raven a. s., Považská Bystrica. Obsah mojej bakalárskej práce je orientovaný na možnosti zlepšenia využívania informačného systému v riadení podniku. Práca je rozdelená do 4 hlavných kapitol. V úvode popisujem uvedenie danej problematiky. Prvá kapitola obsahuje teoretické základy riešenej problematiky. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou súčasného stavu informačného systému, internetu a intranetu firmy Raven a. s., Považská Bystrica. V tejto kapitole je tiež uvedená história, OŠR a predmet činnosti firmy. V ďalšej kapitole som na základe poznatkov a zistení z analýzy navrhla opatrenia na zlepšenie daného stavu. Štvrtá kapitola je zhodnotením navrhovaných opatrení. Cieľom mojej bakalárskej práce je poukázať na možnosti zdokonalenia využívania informačného systému vo firme Raven a. s., Považská Bystrica.
Kľúčové slová:Informačný systém, Internet, Intranet


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene