21. 2. 2020  19:58 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Gabriš, PhD.
Identifikační číslo: 33268
Univerzitní e-mail: qgabris [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh kritérií na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
Autor: Ing. Beáta Vyskočová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Gabriš, PhD.
Oponent:Ing. Eva Sabadková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh kritérií na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na návrh kritérií pre efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku. Jej cieľom je vytvorenie kritérií pre hodnotenie efektívnosti uplatňovania vedomostného manažmentu. Na získanie potrebných údajov bol vytvorený dotazník, ktorým zistíme súčasný stav skúmaného podniku. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické poznatky získané štúdiom danej problematiky. Druhá časť obsahuje analýzu súčasného stavu uplatňovania vedomostného manažmentu v slovenských priemyselných podnikoch. Tretia časť sa zaoberá konkrétnymi návrhmi pre zistenie efektívneho uplatňovania vedomostného manažmentu. V štvrtej časti sú vyhodnotené tieto návrhy a ich očakávané prínosy pre priemyselné podniky.
Klíčová slova:oblasti vedomostného manažmentu, vedomostný manažment, kritériá na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně