21. 2. 2020  19:10 Eleonóra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Gabriš, PhD.
Identifikačné číslo: 33268
Univerzitný e-mail: qgabris [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh kritérií na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
Autor: Ing. Beáta Vyskočová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Gabriš, PhD.
Oponent:Ing. Eva Sabadková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh kritérií na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na návrh kritérií pre efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch na Slovensku. Jej cieľom je vytvorenie kritérií pre hodnotenie efektívnosti uplatňovania vedomostného manažmentu. Na získanie potrebných údajov bol vytvorený dotazník, ktorým zistíme súčasný stav skúmaného podniku. Prvá časť bakalárskej práce je zameraná na teoretické poznatky získané štúdiom danej problematiky. Druhá časť obsahuje analýzu súčasného stavu uplatňovania vedomostného manažmentu v slovenských priemyselných podnikoch. Tretia časť sa zaoberá konkrétnymi návrhmi pre zistenie efektívneho uplatňovania vedomostného manažmentu. V štvrtej časti sú vyhodnotené tieto návrhy a ich očakávané prínosy pre priemyselné podniky.
Kľúčové slová:oblasti vedomostného manažmentu, vedomostný manažment, kritériá na efektívne uplatňovanie vedomostného manažmentu

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene