Jan 23, 2020   8:22 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Gabriš, PhD.
Identification number: 33268
University e-mail: qgabris [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures of effective customer relationship management in company Pipeco Slovakia s.r.o., Brezno
Written by (author): Ing. Ľubomír Šmida, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Gabriš, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Papiernik
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi v podniku Pipeco Slovakia s.r.o., Brezno
Summary:Bakalárska práca sa zameriava na problematiku riadenia vzťahov so zákazníkmi v priemyselných podnikoch. Cieľom je navrhnutie opatrení na efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi v podniku Pipeco Slovakia s.r.o. na základe analýzy súčasného stavu. Prvá časť bakalárskej práce sa zaoberá teoretickým poznaním danej problematiky v priemyselných podnikoch. V druhej časti sa analyzuje súčasný stav riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku Pipeco Slovakia s.r.o. Tretia časť je zameraná na návrh opatrení na efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi. V štvrtej časti vyhodnocujem navrhované opatrenia a popisujem možné prínosy po zavedení týchto riešení do podniku.
Key words:riadenie vzťahov so zákazníkmi v priemyselných podnikoch, opatrenia na efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi, riadenie vzťahov so zákazníkmi

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
citlivé firemné údaje.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited