29. 10. 2020  9:21 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Igor Šurina, PhD.
Identifikačné číslo: 3329
Univerzitný e-mail: igor.surina [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

     
Projekty          
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Adamovská
Využitie drevnej biomasy v kozmetickom priemysle
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alexandra Bohunická
Superkritická extrakcia smrekovej kôry
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Hatala
Chemikálie z rastlinných surovín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Hatala
Vplyv predúpravy kôry na účinnosť izolácie extraktívnych látok
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Termická degradácia lignínov
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Termická degradácia rastlinných surovín
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Aleš Ház, PhD.
Termická degradácia rastlinných surovín
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Koles
Frakcionácia extraktov kôry a identifikácia ich zloženia
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ivan Komžík
Štúdium možností úpravy senzorických vlastností potravín pomocou zložiek stromovej hmoty
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Csilla Lipková
Lignocelulózové materiály - zdroj energie a materiálov v biorafinériách
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ivana Martiniaková
Štúdium mikrovlnnej extrakcie rastlinných surovín
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Robert Maťaš
Chemikálie a materiály z rastlinných surovín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gergely Mészáros
Chemické a energetické využitie lignínov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Gergely Mészáros
Vplyv anorganických solí na termický rozklad lignocelulózových materiálov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Radoslav Mikulášik, PhD.
Skvapalňovanie lignocelulózových surovín
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Mikulášik, PhD.
Využitie tálového oleja ako zdroja biopalív
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Denisa Oravcová
Extraktívne zlúčeniny a možnosti ich získavania
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Oravcová
Lignín - surovina budúcnosti, zdroj cenných chemikálií a biopalív
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Oravcová
Charakterizácia a stanovenie energetických parametrov obnoviteľných rastlinných surovín
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Anna Orságová
Lignín - obnoviteľný zdroj energie a materiálov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Ramajová
Získavanie cenných zlúčenín z rastlinných surovín pomocou extrakčných metód
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alexandra Sládková, PhD.
Energetické rastliny – zdroj energie.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Alexandra Sládková, PhD.
Rastlinné suroviny - zdroj cenných chemických zlúčenín
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alexandra Sládková, PhD.
Termochemická degradácia lignínov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lukáš Šmatko, PhD.
Fyzikálno-chemická úprava lignocelulózových materiálov pomocou DCSBD a ADRE plazmového výboja
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marta Šturdíková
Smreková kôra - zdroj cenných látok
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Šturdíková
Štúdium aplikačných možností extraktov z kôry
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná