19. 6. 2019  15:53 Alfréd
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Identifikačné číslo: 3330
Univerzitný e-mail: anna.vasickaninova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Neuro-fuzzy prístup k modelovaniu a riadeniu procesov chemickej technológie
Autor: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Pracovisko: Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Neuro-fuzzy prístup k modelovaniu a riadeniu procesov chemickej technológie
Abstrakt:Cieľom predloženej práce je návrh metód a algoritmov pre tvorbu neuro-fuzzy modelov a neuro-fuzzy regulátorov, vhodných pre účely modelovania a riadenia chemickotechnologických procesov. Boli vytvorené neuro-fuzzy modely exotermického prietokového chemického reaktora, dvoch plášťových výmenníkov tepla a rektifikačnej kolóny a navrhnuté neuro-fuzzy regulátory pre riadenie chemických reaktorov. Pri návrhu regulátorov boli uvažované aj parametrické neurčitosti a bol navrhnutý robustný neuro-fuzzy regulátor. Fuzzy regulátor bol navrhnutý aj ako priamoväzbový regulátor, aj ako spätnoväzbový regulátor v rozvetvenom regulačnom obvode pri výskyte poruchy a pri kaskádovom riadení boli fuzzy regulátory použité aj ako primárny, aj ako sekundárny regulátor. Na základe navrhnutých lokálnych stavových Takagiho-Sugenových modelov boli navrhnuté optimálne a polynomické regulátory pre riadenie dvoch plášťových výmenníkov a rektifikačnej kolóny. Navrhnuté regulátory boli použité aj na riadenie reálneho procesu.
Kľúčové slová:modelovanie, PID regulátor, fuzzy systém, neuro-fuzzy systém, riadenie procesov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene