Oct 21, 2019   2:34 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Identification number: 33320
University e-mail: qbabcan [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Aulitisová
Návrh využitia nových trendov v marketingovej komunikácii v spoločnosti AGADOS Slovakia, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marianna Baťková
Návrh opatrení na zlepšenie riadenia zásob a skladového hospodárstva v spoločnosti ŽELOS, spol. s r.o.
June 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Boledovič
Návrh opatrení na zlepšenie využitia nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. a jej produktov
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ádám Boros
Návrh opatrení na zlepšenie starostlivosti o zamestnancov v spoločnosti Medzičilizie, a. s.
June 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Dujsíková
Návrh opatrení na využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti Sapa Building System s.r.o. a jej produktov
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Gašparíková
Návrh zlepšenia tvorby a využitia nástrojov marketingového mixu v spoločnosti ORGECO spol. s r. o.
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Hanuliaková
Návrh využitia nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti AGROSPOL KYSUCE s.r.o. a jej produktov
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hlavatá
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania v PSA Peugeot Citroën Slovakia
June 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Jančulová
Návrh zlepšenia zákazníckej linky pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti Kofola a.s. a jej produktov
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Karlíková
Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v spoločnosti INA SKALICA spol. s r.o.
June 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Královič
Návrh opatrení na využitie nových nástrojov marketingovej komunikácie v ŽOS Trnava, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Kresová
Návrh využitia nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti SLOVARM, a.s. a jej produktov
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Lizancová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania v Lindab a.s.
June 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Púčková
Návrh opatrení na zlepšenie systému zásobovacej logistiky na prevádzke výroby transformátorov a elektroniky v spoločnosti ZVS holding, a.s.
June 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Timea Soványová
Návrh opatrení na zlepšenie rozvoja ľudských zdrojov v spoločnosti Nefab Packaging Slovakia, s. r. o.
June 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Takáčová
Návrh opatrení na zlepšenie využívania jednotlivých nástrojov marketingového mixu v Železiarňach Podbrezová, a.s.
June 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vrábel
Návrh opatrení na využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti ALCOR - SIGNS, spol. s r.o. a jej produktov
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress