Jul 18, 2019   7:19 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Identification number: 33320
University e-mail: qbabcan [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Final thesis     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal of Employer Brand Image Management Methodology in Conditions of Industrial Plants
Written by (author): Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach priemyselných podnikov
Summary:Dizertačná práca je venovaná problematike procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach podnikov pôsobiacich v priemyselnej výrobe a jeho riadenia. Imidž podniku ako zamestnávateľa je dôležitou súčasťou celkovej koncepcie marketingového riadenia, resp. uplatnenia v marketingovom riadení koncepcie spoločenského marketingu. Hlavný cieľ dizertačnej práce je sformulovaný ako návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu zamestnávateľa v priemyselných podnikoch s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov pôsobiacich v oblasti priemyselnej výroby na trhu práce. V dizertačnej práci je na základe aktuálnej analýzy procesu tvorby a udržiavania pozitívneho imidžu značky zamestnávateľa navrhnutá metodika, ktorá vychádza z negatívnych stránok a nevyužitých príležitostí priemyselných podnikov v danej problematike. Navrhnutá metodika predstavuje ucelený pohľad na postup krokov procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v súčasných podmienkach priemyselnej praxe.
Key words:zamestnanec, imidž značky zamestnávateľa, značka zamestnávateľa

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited