24. 8. 2019  22:15 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Identifikační číslo: 33320
Univerzitní e-mail: qbabcan [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach priemyselných podnikov
Autor: Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach priemyselných podnikov
Abstrakt:Dizertačná práca je venovaná problematike procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v podmienkach podnikov pôsobiacich v priemyselnej výrobe a jeho riadenia. Imidž podniku ako zamestnávateľa je dôležitou súčasťou celkovej koncepcie marketingového riadenia, resp. uplatnenia v marketingovom riadení koncepcie spoločenského marketingu. Hlavný cieľ dizertačnej práce je sformulovaný ako návrh metodiky riadenia procesu tvorby imidžu zamestnávateľa v priemyselných podnikoch s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov pôsobiacich v oblasti priemyselnej výroby na trhu práce. V dizertačnej práci je na základe aktuálnej analýzy procesu tvorby a udržiavania pozitívneho imidžu značky zamestnávateľa navrhnutá metodika, ktorá vychádza z negatívnych stránok a nevyužitých príležitostí priemyselných podnikov v danej problematike. Navrhnutá metodika predstavuje ucelený pohľad na postup krokov procesu tvorby imidžu značky zamestnávateľa v súčasných podmienkach priemyselnej praxe.
Klíčová slova:zamestnanec, imidž značky zamestnávateľa, značka zamestnávateľa

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně