12. 8. 2020  23:37 Darina
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Identifikačné číslo: 3334
Univerzitný e-mail: katarina.dercova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
Výučba     
     
     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoja Baginová
Využitie humínových kyselín pri bioremediácii pentachlórfenolu
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zuzana Bachratá
Monitorovanie kontaminantov v životnom prostredí s využitím pasívneho vzorkovania a stanovenie ich biodostupnosti
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Bachratá
Využitie pasívnych zberačov pre monitorovanie organických polutantov a stanovenie ich biodostupnosti
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marta Balaščáková
Bioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB) s využitím biostimulácie a bioaugmentácie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Balaščáková
Využitie biostimulácie a bioaugmentácie na bioremediáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovaných sedimentoch
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Miroslav Baláž
Biodegradácia a bioremediácia chlórovaných fenolov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Petra Batunová
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Cyntia Benešová
Karcinogénny akrylamid v potravinách - enzymatický spôsob jeho eliminácie
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniela Bošková
Polybrómované difenylétery (PBDE) - výskyt v životnom prostredí a možnosti ich bioremediácie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daniela Bošková
Potenciál bakteriálnych konzorcií pri degradácii polychlórovaných bifenylov (PCB)
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Čechová
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovaných pôdach
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Domšicová
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Domšicová
Využitie surfaktantov a biosurfaktantov pri degradácii hydrofóbnych prioritných znečisťujúcich látok
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Horváthová, PhD.
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) vo vodných systémoch
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Horváthová, PhD.
Biodegradačné schopnosti baktérií izolovaných zo sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Hana Horváthová, PhD.
Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Hrčková
Achromobacter a Rhodococcus: potenciálne biokatalyzátory pre degradáciu polychlórovaných bifenylov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Hrčková
Biodegradácia PCB v prítomnosti (bio)surfaktantov a biosurfaktant-produkujúcich baktérií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Mariana Hurbanová
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Zdenka Janegová
Ekotoxicita polychlórovaných bifenylov a ich degradačných produktov v priebehu biodegradácie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zdenka Janegová
Štúdium ekotoxicity a genotoxicity sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Kňaz
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) v modelových systémoch a v sedimentoch kontaminovaných PCB
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Kňaz
Charakterizácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Kobylinská
Polychlórované dibenzodioxíny a dibenzofurány (PCDD a PCDF) – výskyt v prostredí a v ľudskej populácii a možnosti biologického rozkladu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Konečná
Izolácia baktérií zo sedimentov kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi (PAH) a ich využitie pri biodegradácii PAH
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Konečná
Polycycklické aromatické uhľovodíky (PAH) – výskyt v riečnych tokoch a možnosti ich odstránenia biologickými postupmi
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Květoň
Biodegradácia bifenylu novými bakteriálnymi izolátmi zo sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi (PCB)
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Květoň
Štúdium schopností nových bakteriálnych izolátov degradovať bifenyl a polychlórované bifenyly (PCB)
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Lászlová, PhD.
Adaptačné mechanizmy a fyziologická odozva bakteriálnej membrány v prítomnosti toxických environmentálnych kontaminantov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Katarína Lászlová, PhD.
Bioremediácia polychlórovaných bifenylov s využitím stratégie biostimulácie a bioaugmentácie
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Katarína Lászlová, PhD.
Vplyv polychlórovaných bifenylov a ich degradačných produktov na bakteriálnu bunku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Lobpreis, PhD.
Vývoj a využitie metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie biodostupnosti a toxicity organických kontaminantov v životnom prostredí
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Romana Lokajová
Štúdium degradačných schopností novozískaných bakteriálnych izolátov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Lukáčová, PhD.
Biologické systémy využiteľné na hodnotenie ekotoxicity životného prostredia
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Lukáčová, PhD.
Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Lucia Lukáčová, PhD.
Ekotoxicita a genotoxicita sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Mináriková
Nepriaznivé vplyvy a mechanizmus účinku environmentálnych polutantov – endokrinných disruptorov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Minichová
Nové bakteriálne izoláty - sľubné biokatalyzátory pre biodegradáciu polychlórovaných bifenylov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Minichová
Perzistentné organické zlúčeniny (POPs) a ich bioremediácia – dekontaminácia biologickými postupmi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Molnárová, PhD.
Ekotoxicita pôd v priebehu biodegradácie pentachlórfenolu v prítomnosti humínových kyselín
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miriama Monoková
Degradácia polychlórovaných bifenylov biologickým postupom a nanotechnológiou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miriama Monoková
Využitie bioremediácie a nanotechnológie na dekontamináciu polychlórovaných bifenylov zo životného prostredia
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Slavomíra Murínová, PhD.
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov a ich vplyv na bunkovú membránu bakteriálnych degradérov v prítomnosti induktorov
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomíra Murínová, PhD.
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov a ich vplyv na bunkovú membránu bakteriálnych degradérov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Slavomíra Murínová, PhD.
Perzistentné organické polutanty ako environmentálne stresové faktory pre mikrobiálnu bunku
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Prokopová
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Dominika Prokopová
Biodegradácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia biostimulácie a bioaugmentácie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michaela Remeňová
Monitorovanie prítomnosti kontaminantov vo vodách novými prístupmi pomocou pasívneho vzorkovania
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslava Rovná
Možnosti zvyšovania biodegradácie polychlórovaných bifenylov využitím biosurfaktantov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Rovná
Využitie biokatalýzy v bioremediácii perzistených, toxických a bioakumulatívnych organických zlúčenín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Sendecká
Bioremediácia sedimentov kontaminovaných PCB individuálnymi bakteriálnymi kmeňmi a konzorciami
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Hana Schusterová, PhD.
Ekotoxicita, biodegradácia a identifikácia mikroorganizmov v sedimentoch kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Hana Schusterová, PhD.
Využitie 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie v potravinárstve
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Szedlák
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu degradáciu polychlórovaných bifenylov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Škarba
Bioremediácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Škarba
Štúdium vplyvu bioaugmentácie a biostimulácie na degradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovaných sedimentoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marcela Tlčíková
Príprava bionanočastíc z rastlinných matríc
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kinga Tomašiková
Vplyv prírodných látok na zvýšenie biodegradácie polychlórovaných bifenylov (PCB)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kinga Tomašiková
Vplyv terpénov na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Lenka Tomášiková
Toxicita a biodegradácia chlórbenzoových kyselín (CBA) v prítomnosti baktérií
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marianna Vítková, PhD.
Vplyv humínových látok na biodegradáciu a bioremediáciu chlórovaných aromátov v pôde
august 2010
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Petra Zajkoska, PhD.
Mikrobiálne stenové polysacharidy ako potenciálne biosorbenty perzistentných organických polutantov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Zajkoska, PhD.
Vybrané liečivá a pesticídy ako environmentálne polutanty
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná