14. 7. 2020  2:56 Kamil
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Dercová, PhD.
Identifikačné číslo: 3334
Univerzitný e-mail: katarina.dercova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

Kontakty
     
Výučba     Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.
Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
Prokopová, Dominika -- Dercová, Katarína
Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca
2019
Podrobnosti
2.
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Bioremediácia vs. Nanoremediácia: degradácia polychlórovaných bifenylov (PCB) použitím integrovaného remediačného prístupu. In Sanační technologie XXII, 22.-24.5.2019, Uherské Hradiště. Chrudim,: Vodní zdroje Ekomonitor, 2019, s. 172--174. ISBN 978-80-88238-14-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019
Podrobnosti
3.
Bioremediácie – biologické prístupy na dekontamináciu životného prostredia
Dercová, Katarína
Bioremediácie – biologické prístupy na dekontamináciu životného prostredia. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 24--38. ISBN 978-80-8208-016-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019Podrobnosti
4.
Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches
Horváthová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Dercová, Katarína
Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches. Water Air and Soil Pollution, 230. s. 8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
5.
Integrácia bioremedácie a nanoremedácie na dekontamináciu polychlórovaných bifenolov
Dercová, Katarína -- Horváthová, Hana
Integrácia bioremedácie a nanoremedácie na dekontamináciu polychlórovaných bifenolov. In Znečistené územia 2019. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 116--119. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
6.
Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019
Podrobnosti
7.Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
Batunová, Petra -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca
2019
Podrobnosti
8.
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry
Horváthová, Hana -- Dercová, Katarína
Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry. In Znečistené územia 2019. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, s. 142--143. ISBN 978-80-8213-003-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2019
Podrobnosti
9.
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
Majčinová, Michaela -- Dercová, Katarína
Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca
2019Podrobnosti
10.
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
Kozáková, Mariana -- Dercová, Katarína
Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca
2019Podrobnosti
11.Remediation potential of bacterial mixed cultures for polychlorinated biphenyls (PCBs) biodegradation
Horváthová, Hana -- Lászlová, Katarína -- Dercová, Katarína
Remediation potential of bacterial mixed cultures for polychlorinated biphenyls (PCBs) biodegradation. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 1--7.
články v časopisoch
2019
Podrobnosti
12.
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
Domšicová, Michaela -- Dercová, Katarína
Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca
2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.