Oct 23, 2020   1:18 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Identification number: 3336
University e-mail: stefan.marchalin [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Department chief official - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts
     
     
     Publications     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Regioselective Preparation of Apioglucosides
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Regioselektívne prípravy apioglukozidov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá prípravou syntetických prekurzorov dvoch fenyletanoidných glykozidov obsahujúcich D-apiofuranozid - Darendozidu A a Osmantuzidu H. Cielená syntéza tohto typu bioaktívnych prírodných látok nebola doposiaľ popísaná. V práci sa vyriešila efektívna príprava aktivovaného beta-D-apiofuranozidu, ako donora pre glykozylačné reakcie. Ďalej sa pripravila malá séria derivatizovaných Salidrozidov, z ktorej sa pripravili dva akceptory deprotektované v pozíciách 2-OH a 6-OH beta-D-glukopyranozidového kruhu. V procese prípravy donora aj akceptorov sa študovali rôzne regioselektívne acylačné a deacylačné reakcie katalyzované lipázami. Tieto metodiky v príprave podobných látok ešte neboli použité. V závere práca vyústila do štúdia glykozylačných podmienok pre prípravu cieľových disacharidov. Práca taktiež poskytuje literárny prehľad beta-D-apiozyl-(1-2)-beta-D-glukopyranozidov, beta-D-apiozyl-(1-3)-beta-D-glukopyranozidov a beta-D-apiozyl-(1-6)-beta-D-glukopyranozidov izolovaných z liečivých rastlín, ich výskytu a biologických aktivít.
Key words:
lipázy, fenyletanoidné glykozidy, apioglukozidy, Darendozid, Osmantuzid

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited