28. 3. 2020  16:38 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Identifikačné číslo: 3336
Univerzitný e-mail: stefan.marchalin [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci oddelenia - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OLEJNÍKOVÁ, P. -- ŠAFAŘ, P. -- VÍGLAŠ, J. -- PAGÁČ, T. -- JEŽÍKOVÁ, Z. -- MARCHALÍN, Š. Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-972752-5-9.

Originálny názov: Rastlinné alkaloidy – inšpirácia pre syntézu bioaktívnych molekúl
Anglický názov: Plant alkaloids – inspiration for synthesis of bioactive molecules
Autor: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (50%)
doc. Ing. Peter Šafař, CSc. (10%)
Ing. Ján Víglaš (10%)
Ing. Tomáš Pagáč, PhD. (10%)
Ing. Zuzana Ježíková, PhD. (10%)
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (10%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok
Podnázov:
Od strany: 21
Do strany: 21
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
Posledná zmena: 01.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019. ISBN 978-80-972752-5-9.

Originálny názov: Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-972752-5-9
Vydavateľ: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)