6. 4. 2020  5:06 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Identifikačné číslo: 3337
Univerzitný e-mail: vlasta.brezova [at] stuba.sk
 
Profesorka DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíka
Autor: Zdenka Endrődyová
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov grafitických nitridov uhlíka
Abstrakt:Bakalárska práca študuje pomocou EPR spektroskopie vlastnosti grafitických nitridov uhlíka (g-C3N4), ktoré boli pripravené žíhaním melamínu, upravené následnou termickou exfoliáciou a modifikované hydrotermálnym procesom v prítomnosti peroxidu vodíka. EPR spektrá originálnych práškových vzoriek g-C3N4 potvrdili prítomnosť paramagnetických centier už pred expozíciou. Úprava fotokatalyzátora peroxidom vodíka spôsobuje tvorbu stabilných produktov, ktoré vznikli oxidáciou koncových primárnych/sekundárnych amínov v štruktúre C3N4 so špecifickým signálom v EPR spektre. Excitácia práškových g-C3N4 UVA a viditeľným (VIS) žiarením generuje elektróny vo vodivostnom páse fotokatalyzátora s typickým singletovým EPR signálom (g = 2,0033). Schopnosť g-C3N4 suspendovaných vo vode alebo v zmesnom rozpúšťadle dimetylsulfoxid/voda generovať počas fotoexcitácie reaktívne formy kyslíka sme sledovali pomocou techniky spinových lapačov. V EPR spektrách nameraných počas UVA expozície dominujú spinové adukty radikálov O2•–/•O2H, ktoré vznikajú interakciou fotogenerovaného elektrónu s kyslíkom, avšak tvorba radikálov pri excitácii fotokatalyzátorov VIS žiarením je minimálna vzhľadom na obmedzenú absorpciu žiarenia. EPR experimenty, pri ktorých sa testovala fotoaktivita g-C3N4 v UVA a VIS oblasti pomocou eliminácie nitroxidového radikálu Tempol potvrdili tento trend a najvyššiu fotoaktivitu v oboch oblastiach vykazoval fotokatalyzátor C3N4 upravený termickou exfoliáciou.
Kľúčové slová:fotoindukované procesy. , reaktívne formy kyslíka, g-C3N4 , EPR, nitridy uhlíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene