6. 4. 2020  5:27 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Identifikačné číslo: 3337
Univerzitný e-mail: vlasta.brezova [at] stuba.sk
 
Profesorka DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov nitroderivátov chinolónov
Autor: Ing. Michal Hricovíni, PhD.
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov nitroderivátov chinolónov
Abstrakt:Cieľom predkladanej bakalárskej práce je štúdium fotoindukovaných procesov vybraných nitroderivátov chinolónov. Použitím UV-VIS spektroskopie sa sledovali zmeny v elektrónových absorpčných spektrách v závislosti od typu a polohy substituenta. Pre vybrané nitroderiváty chinolónov sa študoval vplyv dĺžky expozície UV žiarenia na stabilitu molekúl. Použitie metódy EPR spektroskopie bolo zamerané na detekciu fotoindukovanej tvorby reaktívnych foriem kyslíka, najmä superoxidového radikálového aniónu a singletového kyslíka. Na detekciu radikálov bola použitá metóda spinových lapačov. EPR experimenty dokázali, že výsledkom fotoexcitácie chinolónov v prítomnosti molekulového kyslíka je generácia reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktoré sú veľmi reaktívne a majú tendenciu interagovať s okolitými molekulami. Následná zmena štruktúry chinolónu môže mať za následok negatívne zmeny v biologických systémoch. Fotogenerovanú tvorbu ROS počas fotoexcitácie chinolónov je možné využiť vo fotodynamickej terapii pri cielenej deštrukcii nádorových buniek.
Kľúčové slová:chinolóny, UV-VIS spektroskopia, EPR spektroskopia, spinový lapač, reaktívne formy kyslíka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene