6. 4. 2020  4:59 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Identifikačné číslo: 3337
Univerzitný e-mail: vlasta.brezova [at] stuba.sk
 
Profesorka DrSc. - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov v suspenziách oxidu titaničitého
Autor: Ing. Mária Mihalíková
Pracovisko: Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Oponent:Ing. Martin Polovka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:EPR štúdium fotoindukovaných procesov v suspenziách oxidu titaničitého
Abstrakt:EPR spektroskopiou sme preštudovali reakcie stéricky chránených amínov v acetonitrilových suspenziách oxidu titaničitého počas ožarovania. Tvorba singletového kyslíka v týchto podmienkach veľmi závisí od vlastností rozpúšťadla a od konkurenčných reakcií reaktívnych foriem kyslíka prebiehajúcich v systéme. Z tohto dôvodu sme na presnú identifikáciu paramagnetických medziproduktov vytvorených počas fotoexcitácie oxidu titaničitého použili techniku spinových lapačov. Výsledky experimentov dokázali, že v daných experimentálnych podmienkach fotochemickej reakcie v heterogénnom systéme TiO2 sa stéricky chránené amíny oxidujú na príslušné nitroxidové radikály fotogenerovaným singletovým kyslíkom a hydroxylovými radikálmi. Reakcie superoxidového radikálového aniónu s amínmi sme vylúčili.
Kľúčové slová:EPR spektroskopia, technika spinových lapačov, reaktívne formy kyslíka, oxid titaničitý, stéricky chránené amíny

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene